Algemeen

Wanneer start de verhuur?

De verhuur en inschrijving van de appartementen start maandag 12 maart 2018 en sluit 19 maart om 9.00 uur. U hoort uiterlijk 4 april of u een appartement toegewezen heeft gekregen.

Alle eengezinswoningen zijn inmiddels verhuurd!

Moet ik inschrijfkosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er is geen bemiddelingskosten/courtage.

Waar kan ik het inschrijfformulier vinden?

Het inschrijfformulier is online beschikbaar download hier het inschrijfformulier.
Let op: naast het inschrijfformulier zijn ook nog diverse andere documenten nodig. Deze dient u bij uw aanvraag aan te leveren.

Wanneer komt u in aanmerking voor een appartement/woning?

Om in aanmerking te komen voor een woning in Polderzoom dient u te voldoen aan de inkomensnorm.

Wanneer u op basis van één inkomen een woning wilt huren, dan dient u minimaal 3,75 x de kale huurprijs bruto per maand te verdienen. Het tweede inkomen mag voor maximaal 75% meegerekend worden. 

Verhuurder houdt zich het recht voor huurders te weigeren, ondanks dat zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.

Hoe worden de appartementen/woningen toegewezen?

Aan de hand van de inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van het dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de beste passende kandidaat. Inwoners uit Aalsmeer krijgen voorrang. Bij gelijkwaardige kandidaten op een woning zal er een loting plaatsvinden.

Wanneer hoor ik of ik de woning toegewezen krijg?

Uiterlijk 4 april worden de voorlopige toewijzingen van de appartementen per e-mail bekend gemaakt. Alle eengezinswoningen zijn inmiddels al verhuurd!

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt het appartement of de woning voor minimaal 12 maanden. Na het jaar kunt u per kalendermaand opzeggen.

Zijn er nog andere kosten dan de huurprijs, bijvoorbeeld servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaalt u servicekosten, wanneer u een appartement huurt. De servicekosten zijn nog niet bekend. U ontvangt hier elk jaar een afrekening van. De eengezinswoningen hebben geen servicekosten.

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken (entrees & trappen). Deze kosten worden betaald van de servicekosten.

Wat zijn de maandelijkse energiekosten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet u rekening houden met een aantal andere vaste lasten. De individuele kosten voor energie zijn afhankelijk van het eigen verbruik. U kunt bij een leverancier een schatting van de kosten opvragen op basis van het aantal vertrekken, meters en het aantal bewoners van de woning. Verder betaalt u als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstofheffing, etc. De exacte kosten kunt u terugvinden op de website van de Gemeente Aalsmeer en Waternet.

Inkomen en toetsing

Wat zijn de huurvoorwaarden om te mogen huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning in Polderzoom dient u te voldoen aan de inkomensnorm.

 • Wanneer u op basis van één inkomen een woning wilt huren, dan dient u minimaal 3,75 x de kale huurprijs bruto per maand te verdienen.
 • Het tweede inkomen mag voor maximaal 75% meegerekend worden.
 • De waarborgsom is te allen tijde minimaal 1 maand huur inclusief servicekosten. De waarborgsom dient voor de sleuteloverdracht te zijn bijgeschreven op rekening van de eigenaar. De waarborgsom wordt gesteld gedurende de gehele huurperiode en is derhalve voor onbepaalde tijd.

Verhuurder houdt zich het recht voor huurders te weigeren, ondanks dat zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen. Een aanvraag kan zonder opgaaf van redenen worden afgewezen.

Gepensioneerde
Indien u gepensioneerd bent, dient u door middel van jaaropgaves aan te tonen, wat het bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

Zelfstandig ondernemer/uitzendkracht
Voor zelfstandigen en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden individueel geval bekeken. De waarborgsom is te allen tijde minimaal 1 maand huur inclusief servicekosten. Voor zelfstandigen is de waarborgsom 3 maanden huur inclusief servicekosten. De waarborgsom dient voor de sleuteloverdracht te zijn bijgeschreven op rekening van de eigenaar. De waarborgsom wordt gesteld gedurende de gehele huurperiode en is derhalve voor onbepaalde tijd.

Aanvullende voorwaarden
U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moet worden aangetoond door bijvoorbeeld recente salarisstroken, werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel de inkomstenbelasting van de belastingdienst.

Bij twijfel of u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zal uw individuele situatie bekeken worden en is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Eigen vermogen
Wanneer u beschikt over eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening, dan kunt u 10 procent van het eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen. U dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld kopie bankafschrift.

Valsheid in geschrifte
Wanneer een aspirant huurder vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is MVGM Wonen genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (art. 225 van het Strafrecht). De aspirante huurder komt vanzelfsprekend niet meer in aanmerking voor huurwoning via MVGM Wonen.

Telt een uitkering mee als inkomen?

Ja, een uitkering is ook inkomen. Wel wordt er gekeken naar de looptijd van de uitkering.

Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Het is helaas niet toegestaan om de appartementen te huren met woningdelers. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen. Er is een maximum van 2 huurders op een huurcontract.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

Nee, de inkomenseis maakt dat er geen huurtoeslag aangevraagd kan worden.

Kunnen familieleden garant staan?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenseis, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Er worden dan ook geen garantstellingen door derden (bijvoorbeeld ouders) geaccepteerd.

Welke documenten moet ik aanleveren?

Indien er woningen beschikbaar zijn en de inschrijving is geopend, dient u de volgende documenten aan te leveren van iedere (mede) huurder.

Standaard documenten:

 • Een duidelijk leesbare kleurenkopie van een geldige identiteitskaart of paspoort (voor- & achterzijde) conform richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Uittreksel bevolkingsregister met adres historie (verkrijgbaar bij de gemeente waar u staat ingeschreven, niet ouder dan 1 maand)
 • Verhuurders- of hypotheekhoudersverklaring
 • Indien uw woning in de verkoop staat of verkocht is:
  • Laatste jaaropgave van uw hypotheekverstrekker
  • De pagina’s van de koopovereenkomst waarop de verkoopprijs en leverdatum staan (verkoop eigen woning)
  • Voorlopige koopakte
  • Hypotheekhoudersverklaring (verkrijgbaar bij de hypotheekverstrekker)
 • Echtscheidingsconvenant (indien u gescheiden bent, i.v.m. extra inkomsten of uitgaven)
 • Kopie laatste inkomensverklaring van de belastingdienst. Dit formulier kunt u gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 – 0543.

U bent in loondienst:

 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie laatste 3 salarisstroken
 • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift

U bent zelfstandig ondernemer:

 • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Accountantsrapporten van de afgelopen twee jaar (getekend door uw accountant of boekhouder)
 • Kopie laatste aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting
 • Kopie bankafschrift zakelijke rekening (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie bankpas zakelijke rekening

U bent uitkerings-/pensioengerechtigde:

 • Kopie laatste jaaropgaven (AOW/pensioen)
 • Kopie bankafschrift laatste 3 stortingen
 • Kopie bankpas van hetzelfde rekeningnummer als bankafschrift.

Met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens willen we u verzoeken het BSN-nummer door te halen op alle persoonlijke documenten.

Hoe scherm ik mijn ID af?

Het legitimatiebewijs dient afgeschermd te worden. Niet afgeschermde legitimatiebewijzen kunnen wij niet accepteren. Dit doet u op de volgende manier:

Indien u geen app kunt of wilt downloaden, kunt u ook onderstaande acties ondernemen;

 • Scan het paspoort/ID in.
 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
 • Streep het burgerservicenummer door in het document (onleesbaar).

Het BSN nummer komt 2 keer voor op het paspoort, ook in de strook nummers onderaan.

Waar kan ik mijn documenten naar toesturen?

U kunt de documenten per e-mail sturen naar verhuur.amsterdam@mvgm.nl onder vermelding van Polderzoom Aalsmeer.

Opleveringsniveau

Wanneer worden de eengezinswoningen/appartementen opgeleverd?

De eengezinswoningen worden als eerst opgeleverd namelijk begin van de zomer 2018. De appartementen worden in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd.  Onder voorbehoud wordt de opleverdatum dan wel ingangsdatum van de huurovereenkomst aan u gecommuniceerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Minimaal 6 weken voor oplevering wordt u hierover definitief geïnformeerd.

Huren is slim en luxe! Waarom?

U weet als huurder waar u aan toe bent. U bent flexibel, geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s en na het eerste huurjaar hebt u een opzegtermijn van 1 maand. En het groot onderhoud? Daar hebt u geen omkijken naar.

Kan ik de woning vooraf bekijken?

Dit betreft een nieuwbouwproject dit houdt in dat u de huurovereenkomst op basis van de plattegrond gaat tekenen, dat wil zeggen zonder de woning gezien te hebben. Na het ondertekenen van de huurovereenkomst is het wisselen naar een ander appartement/woning niet meer mogelijk.

Is er een lift in het complex?

Bij de appartementen wel en bij de eengezinswoningen niet. Er is 1 lift per appartementen complex.

Hoe worden de muren en plafonds afgewerkt?

Bij de appartementen worden de wanden behangklaar (zonder behang) opgeleverd en plafonds voorzien van spuitwerk.

Bij de eengezinswoningen worden de binnenwanden met uitzondering van toilet, badkamer, meterkast en ruimte achter de knieschotten en zolder sausklaar opgeleverd. De plafonds van de begane grond en eerste verdieping worden voorzien van spuitwerk.

Let op: Bij nieuwbouw komen altijd zogenaamde krimpscheuren voor. Dit is niet te voorkomen en de scheurtjes kunnen zelfs pas na maanden nog in de woning optreden en zichtbaar worden. Het eventueel “wegwerken” hiervan is aan de huurder.

Kan ik zelf een badkamer of keuken uitkiezen?

Nee, alle woningen worden opgeleverd met een mooie, moderne badkamer welke is uitgekozen door de eigenaar.

Hoe wordt de badkamer opgeleverd?

De woningen worden opgeleverd met een moderne badkamer. Tegelwerk van de wanden is wit en de vloer zwart of antraciet.

De eengezinswoningen hebben een bad, douche, toilet en een wastafel met daarboven een spiegel.
De appartementen hebben een douche, wastafel met daarboven een spiegel.

Hoe wordt de toilet opgeleverd?

De toilet is betegeld met witte tegels tot ca. 1400 mm vanaf de grond. De vloer betegeld in de kleur zwart of antraciet. Daarboven spuitwerk. Er komt een Sphinx toiletpot met zitting en deksel.

Hoe wordt de keuken opgeleverd?

De eengezinswoningen worden voorzien van een hoekkeuken met inbouwapparatuur. De apparatuur bestaat uit een koel vriescombinatie, vaatwasser, combi oven, gaskookplaat en afzuigkap met motor. Het merk is ATAG. Het aanrechtblad is van composiet.

De appartementen krijgen een hoekkeuken met een gaskookplaat, schouwkap en inbouwkoelkast met vriesvak. Het merk is ATAG. Het aanrechtblad is van multiplex.

Hoe wordt de tuin opgeleverd?

De entree van eengezinswoningen wordt voorzien van een rij grijze betontegels. De achtertuin komt een klein terras en pad naar het achterpad en een plateau bij de berging allemaal met een grijze betontegel. Tussen de achtertuin en het openbaar gebied komt een staalmathekwerk. Er is een poort. Tegen de staalmathekwerk wordt Hedera aangebracht in het plantseizoen. Tussen de achtertuinen onderling komt een houten privacy scherm  van 2200 mm hoog en 1800 mm breed.

De appartementen op de begane grond krijgen een terras met een grijze betontegel. Tussen de terrassen onderling is een privacy scherm aangebracht.

Waar bevindt zich de wasmachineaansluiting?

Bij de eengezinswoningen zit de wasmachine aansluiting op zolder. Er is voor de wasmachine en de wasdroger een apart stopcontact. Bij de appartementen zit de wasmachine aansluiting in de berging, hier is ook voor zowel de wasmachine en wasdroger een apart stopcontact.

Hoe is de verwarming geregeld?

Alle woningen hebben een gasgestookte combiketel. De eengezinswoningen hebben vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de verdiepingen. De appartementen hebben radiatoren.

Mag er laminaat gelegd worden in de woning?

Ja, echter dient de laminaat- of parketvloer dient op een isolerende ondervloer van voldoende dikte (-10DB demping) en hardheid te worden aangebracht, vrij van wanden, zodat geen contactgeluid naar de buren wordt overgebracht. De vloer dient te voldoen aan de wettelijke geluidsnormen van de Rijksoverheid, voorheen het ministerie van VROM (www.vrom.nl). Bij gebruik van laminaat in appartementen dient u rekening te houden met de wettelijke eisen qua geluidsdoorgave. Uw ondervloer moet voldoen aan de TNO geluidsnorm van 10 DB naar de normen van de bouwvoorschriften, die 1 januari 2005 in werking zijn getreden. Indien wij klachten van omwonenden ontvangen betreffende geluidsoverlast dient de vloer op eerste verzoek van MVGM te worden verwijderd.

Bij de eengezinswoningen dient rekening gehouden te worden met vloerverwarming op de begane grond.

Kan ik de indeling van het appartement/woningen zelf wijzigen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Zijn er rookmelders aanwezig?

Er zijn rookmelders aanwezig in de woningen en appartementen.

Is er een afzuigsysteem in de woning geplaatst?

Er zijn ventilatieroosters boven de kozijnen aanwezig voor de aanvoer van verse lucht. De lucht wordt via een Co2 gestuurde MV-box afgezogen.

Is er een aparte berging of box bij de woning?

De eengezinswoningen hebben een berging in de tuin. De appartementen hebben een eigen berging op de begane grond. Hierin kan ook de fiets worden geplaatst.

Waar kan ik parkeren?

U kunt op straat parkeren.